Bogata oferta
Wyrobów z drewna

Płatność

Możliwe formy płatności:

- płatności online

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

- przelew na nasze konto: Bank Spółdzielczy w Limanowej 29 8804 0000 0000 0022 6556 0001

- pobranie