SPôSOB MONTÁŽE MADLA SO STĹPOM

18/11/2014
Krátka inštruktáž ako namontovať drevené madlo do hlavného stĺpa za pomocou ohybného kĺbu Zipbolt 11.550. A podobným spôsobom prebieha montáž aj pomocou priameho kĺbu Zipbolt 13.600.

Ďalej vyrábame
individuálne objednávky
NAŠA HLAVNÁ
VÝROBŇA A PREDAJNE
Vytvorte si
svoj ​​zábradlie
Z.P.U.H. "DREKON"
ul. Fabryczna 11, 34-600 Limanowa
telefón: +421 944

e-mail: biuro@drekon.eu